Proiectul Blue Beam

Proiectul Blue Beam

Această teză conspiraţionistă este vechiculată de mişcările creştine americane şi de altele. Este vorba de o versiune a Apocalipsei integrând tehnologii de vârf ale epocii noastre. Este aspectul cel mai frapant al proiectului Blue Beam al cărui scenariu este scris în Biblie.
Proiectul Blue Beam al NASA ar prezenta o strategie în patru faze pentru a impune religia noii vârste cu Antichristul în capul său. În urma acestei formulări religioase, se ascunde un plan ştiinţific, care pune în aplicare tehnologii spaţiale de vârf.
Conform acestei teorii conspiraţioniste o religie mondială unică va constitui chiar fondarea noii ordini mondiale, fără de care nu se poate concepe un control mondial. O teocraţie trebuie într-adevăr să dispună de o religie şi de un salvator unic pentru a impune un cult unic. Proiectul tehnologic Blue Beam ar viza deci de a înşela lumea printr-o mistificare high-tech.

Prima fază
Prima fază a proiectului Blue Beam urmăreşte de a distruge toate cunoştinţele arheologice, religioase şi concepţiile ştiinţifice clasice. Noile descoperiri vor demonstra oamenilor eroarea fundamentală a doctrinelor religioase tradiţionale. Această falsificare a informaţiei ar avea drept scop de a convinge toate popoarele că învăţăturile lor religioase au fost prost interpretate şi deturnate de secole.
Este vorba deci o fază de pregătire psihologică vizând de a distruge fundamentele religioase tradiţionale. Teoriile conspiraţioniste pregătesc de fapt terenul unei religii mitico-ştiinţifică care va domina lumea şi va îngloba toate credinţele (inclusive ateismul) într-o mişcare foarte puternică de gândire mondialistă.
Această fază constă din a trage violent anumite iluzii populaţiile, de a le face să nu mai fie sigure şi de a le suprima toate reperele, pentru ca în fine să li se ofere singura adevărată religie care va reconcilia, ajuta şi va împaca lumea. Va fi vorba de un fel de religie unitară absorbind toate disciplinele şi toate curentele de gândiri într-o paradigmă foarte largă şi în care toţi îşi vor găsi locul. Va fi echivalentul ideei de Ştiinţă din Grecia Antică, cu singura diferenţă că nu se va naşte dintr-un context cultural şi va fi implantată artificial sau impusă după o profundă destabilizare psihică a populaţiilor.

A doua fază
A doua fază a proiectului Blue Beam va privi o gigantică punere în scenă spaţială cu ajutorul hologramelor optice şi sonore în trei dimensiuni, o proiecţie de laser de imagini holografice în diverse locuri din lume. Fiecare va privi o imagine în acord cu credinţa dominantă din ţara sa. Noua Voce a lui Dumnezeu va vorbi în toate limbile şi fiecare om de pe planetă va auzi clar cuvintele condiţiei sale culturale şi religioase.
Spectacolul spaţial, adică proiecţia imaginilor holografice pe cer va fi utilizat pentru a stimula sfârşitul timpului printre naţiuni. Popoarele vor fi martore ale unor scene reprezentând profeţiile datorită unei vaste reţele de sateliţi, aproximativ la 100 km deasupra Terrei.
Scopul acestor reprezentări scenice este de a face să apară în ochii lumii un nou Christos, noul mesia Maitrey de care vorbesc sutra buddhiste. Proiectul Blue Beam va dispune de o stratagemă atât de perfecţionată încât va face ca un număr considerabil de persoane să plonjeze într-o stare de visare qvasi extatică, făcându-le să intre într-o realitate de substituţie.
Proiectul Blue Beam – venirea lui Mesia – va pretinde că va fi încununarea vechilor profeţii, evenimentul major al ultimilor 2000 de ani. În fond, el va fi un film celest traducând simultant un mesaj de dragoste în toate limbile şi dialectele planetei. Cu această animaţie virtuală şi sunetul provenind chiar din spaţiu fidelii diverselor credinţe, puternic impresionaţi, vor fi martorii revenirii salvatorului lor ca o realitate trăită.
Apoi proiecţiile lui Iisus, Mahommed, Buddha, Krishna etc. se vor metamorfoza în mod miraculos într-o singură figură după ce se va fi explicat misterul revelaţiilor religioase şi dezvăluirea lor. De fapt, această divinitate unică, va fi antichristul care va explica faptul că diferenţele scriiturilor clasice au fost prost interpretate şi neînţelese, precum şi că vechile religii sunt vinovate de a fi împins oamenii contra oamenilor. Această enormă mistificare va avea drept efect de a genera o dezordine socială, politică, culturală şi religioasă.

A Doua Venire a lui Iisus Hristos. Sursa Wikipedia.
A Doua Venire a lui Iisus Hristos. Sursa Wikipedia.

Faza a treia
A treia fază a proiectului Blue Beam va combina telepatia cu electronica, sistemele de emisie, de recepţie în care undele ELF, VLF şi FL vor putea atinge fiecare persoană în interiorul conştiinţei sale în vederea de a crede că este chiar propriul său Dumnezeu care îi vorbeşte din profunzimile sufletului său. Asemenea raze trimise prin sateliţi se pot amesteca cu gândirea pentru a forma ceea ce se numeşte gândirea artificială difuză. Astfel de experimente vor avea loc în diferite ţări. În anumite circumstanţe, un impuls la baza frecvenţelor poate produce semnale auditive pentru un singur individ în timp ce va rămâne neauzit de alţii.

A patra fază
A patra fază a proiectului Blue Beam va consta din manifestări supranaturale. Această fază va comporta trei amăgiri diferite, ca să le spunem aşa. Prima va consta din a face oamenii să creadă că va surveni o invazie extraterestră în fiecare mare oraş din lume.
A doua înşelăciune va fi de a-i face pe creştini să creadă că va urma un eveniment minunat sub forma unei intervenţii extraterestre benefice în scopul de a proteja pământenii de un demon nemilos. Scopul acestei manevre va fi de a aduna dintr-o singură lovitură pe toţi opozanţii ordinei mondiale chiar înainte de începutul spectacolului celest.
Al treilea punct al celei de-a patra faze este folosirea globală a tuturor mijloacelor de comunicare modernă pentru a difuza unde vizând de a destabiliza psihic populaţiile prin intermediul mijloacelor de halucinaţii individuale şi colective.
După spectacolul celect şi toate bulversările mondiale pe care le va produce acest eveniment, populaţia mondială va fi pregătită pentru a-l primi pe noul mesia în carme şi oase, un cyber – Rockfeller, pe care îl vom ruga de a restabili ordinea şi pacea cu orice preţ, dar mai ales cu preţul libertăţii noastre individuale. O unitate artificială a popoarelor va permite de a regla problemele urgente. Dar progresiv, faţa tiranică a noii religii mondiale va apărea şi numeroasele persoane se vor trezi.
Controlul Terrei va fi în mâinile unei caste de mari preoţi şi de tehnocraţi nemiloşi care vor acţiona în numele lui Dumnezeu. Ţelul acestei dictaturi la nivel planetar este de a controla toţi locuitorii şi a de exploata globul toate resursele planetei.

Elementele ştiinţifice
Pe plan ştiinţific, această teză conspiraţionistă se bazează pe elementele interesante. De pe 30 de ani, ruşii şi americanii au constituit baze de date gigantice relative la particularităţi fizio-psihologice, la compoziţia anatomică şi electromecanică a corpului uman, cât şi la studiile electromagnetice, chimice şi biologice ale creierului. Aceste baze de date includ totodată limbile şi dialectele tuturor culturilor mondiale. Programele religioase de tip mesianic şi altele ar figura, se spune, în aceste baze. Ori, ansamblul acestor date ar putea fi vechiculate prin sateliţi.
Pe de altă parte, dacă am pune acest spectacol spaţial în paralel cu programului războiul stelelor, vom constata că combinarea radiaţiilor electromagnetice cu hipnoza a făcut obiectul unor cercetări intense. În 1974, cercetătorul G.F. Shapits a spus deja depre acest subiect : Această cercetare a arătat că limbajul vorbit de hipnotizor poate fi transmis deasemenea print-o energie electromagnetică direct într-o parte a creierului uman fără a utiliza mijloace mecanice de recepţie şi de codare, şi fără ca persoana expusă acestei influenţe să poată controla conştient intrarea informaţiei. Se poate deduce că comportamentul voluntar al persoanei a fost substras liberului arbitru.

Tactical High-Energy Laser sau THEL - Sistem militar american de proiectare cu laser a unor repere false. Sursa Wikipedia.
Tactical High-Energy Laser sau THEL – Sistem militar american de proiectare cu laser a unor repere false. Sursa Wikipedia.

Psihologul James Mc Connel a declarat : Putem în prezent să combinăm privaţiunea senzorială cu drogurile hipnotice, şi o vicleană manipulare a recompensei şi a pedepsei în scopul de a obţine un control absolut asupra comportamentului unui individ. Va fi atunci posibil de a realiza o rapidă şi eficace spălare de creier care ne va permite de a efectua schimbări importante asupra personalităţii şi comportamentului unei persoane. Această teză merge însă şi mai departe afirmând că un individ nu-şi va alege personalitatea şi că nu există niciun motiv de a crede că avem dreptul de a refuza de a primi o nouă personalitate dacă vechea este judecată “antisocială”. Aici se anunţă ideologia unei puternice şi subtile tiranii care va implica faptul că vechile moduri de a gândi, de a se comporta şi de a-şi elabora credinţa sa religioasă vor fi considerate ca depăşite, incorecte şi antisociale.
În cartea sa “Corpul electric”, laureatul cu Nobel, Robert Baker descrie o serie de experienţe demonstrând că vom auzi şi înţelege mesaje transmise dintr-o cabină de izolare, prin audiogramă cu pulsuri micro-unde analogice vibraţiei unui cuvânt transmis în creier. Omul de ştiinţă a dedus că un asemenea sistem are o aplicare evidentă pentru a acoperi operaţii destinate de a împinge spre nebunie o ţintă umană cu ajutorul unor voce necunoscute sau pentru a da ordine nedetectabile unui ucigaş programat.
Cartea lui James C. Lynn, apărută în 1978 şi intitulată Efect şi Aplicaţia Micro-undelor Auditive, descrie de asemenea cum vocile auzibile pot fi direct difuzate în creier. Aceste micro-unde vor putea fi folosite totodată pentru a arde pielea, a creşte efectul drogurilor sau a afecta funcţionarea creierului. Aceste efecte au fost toate recunoscute oficial de CIA, la 21 septembrie 1977, în timpul unei mărturisiri care a avut loc în faţa Comitetului de Sănătate şi de Cercetare. Doctorul Sidney Gottlieb, care conducea programul MK-Ultra în acea epocă a fost constrâns de a admite cercetările CIA în vederea de a descoperi tehnici afectând organismul uman cu ajutorul mijloacelor electronice. Aceste arme ar putea fi utilizate din spaţiu pentru a atinge o persoană oriunde pe suprafaţa Terrei.
În decembrie 1980 în ziarul US Navy sub titlul Noua Bătălie Mintală, locotenent, colonel John Alexander scria: Mai multe exemple arată domeniile unde au fost înregistrate progrese. Transferul de energie dintr-un organism în altul, capacitate de a vindeca sau de a genera o boală prin transmisie la distanţă, acest lucru va induce suferinţa sau moartea fără nicio cauză vizibilă, modificarea comportamentului prin intervenţie telepatică ce comportă capacitatea de a induce stări hipnotice de la o distanţă 1000 km. Posibilitatea de hipnoză prin telepatie prezintă mari posibilităţi. Această putere poate permite agenţilor de a fi programaţi fără de a avea cunoştinţe de programarea lor. Dacă este posibil de a însămânţa gânduri artificiale în populaţii prin satelit, atunci este posibil controlul mintal al întregii planete. Singura rezistenţă a unui individ va fi de a verifica constant motivaţia care este în spatele planului gândirilor sale şi de a nu acţiona sub impulsul ideilor pe care el le consideră străine criteriilor sale morale, ideologice şi religioase. Dar, o dată în plus, este înţelept de a admite că televiziunea, publicitatea şi educaţia moderna şi diversele tipuri de presiune socială sunt utilizate pentru a deforma şi manipula referinţele noastre morale şi filozofice. Informaţiile expuse aici pe aceste diverse feluri de tehnologii ar putea fi considerate de unii ca ridicule căci ele nu cadrează cu viziunea lor despre realitate. Dar unele persoane cred încă că Terra este plată.
Dar de ce s-ar ascunde de unii descoperirile revoluţionare bio-medicale care ar permite de a vindeca numeroase boli zise incurabile astăzi? De ce s-ar ascunde procedeele energetice cu costuri scăzute şi nepoluante? De ce să se discrediteze metodele agricole care respectă mediul sau realităţi astrofizice? De ce pare orchestrală la nivel mondial o pauperizare generală? De ce nu se recunoaşte nocivitatea vaccinurilor şi uzajul care s-a produs pentru a se implanta AND sintetic programabil? Există oare o manipulare psihotronică mondială?
Totuşi, proiectul Blue Beam suferă în diferitele prezentări de incoerenţe ştiinţifice sau logice. Proiecţii holografice la 100 km deasupra capetelor noastre nu vor perceptibile decât de o infimă parte a populaţiei, cea care pur şi simplu nu se găseşte sub o pătură de nori. Din punct de vedere al tehnologiilor actuale, un asemenea demers este realizabil dar de ce s-ar imagina o asemenea punere în scenă când au existat metode mai simple şi mai puţin costisitoare pentru a impresiona oamenii? Marile manipulări mentale de grupuri datează din anii 50, prin proiectele MK-Ultra.
O voinţă militaro-politică ar putea oare pune în practică o asemenea maşinaţie? Există o conspiraţie mondială? Mondializarea accentuată crează dependenţă şi monopolul unor grupuri de presiune cu semnificaţii internaţionale, legături între ele şi indivizi.
Astăzi, se admite existenţa unor fonduri secrete, considerându-se secretul militar ca o necesitate asupra căruia nu se prevede nicio formă de anchetă. Să nu uităm de progresele morbide ale ştiinţelor pe care le finanţăm prin banul public şi care ne sperie din ce în ce mai mult.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *